al contingut a la navegació Informació de contacte

Ús obligatori de mascaretes

DIMECRES 20 MAIG 2020

Avui s'ha publicat al BOE que a partir de demà, 21 de maig, és obligatori dur mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2m.


 Serà obligatori per persones de 6 anys o més, i recomanable per criatures entre 3 i 5 anys.


 No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.


Enllaç BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142

Galeria d'imatges

Document Actions