Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya

DIMARTS 22 FEBRER 2022

Des del Servei de Prevenció en Salut Animal, s’insta a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.

Paral·lelament, el Cos d’Agents Rurals col·labora per tal de cercar particulars amb tinença d’aus de corral no registrades i informar-los sobre la necessitat de registrar les gallines i els requeriments que han de complir en matèria de bioseguretat.

És important i obligatori notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

- Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

- Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.

- Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.

- Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Cal destacar també la importància d'extremar les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres. Addicionalment al compliment de les mesures establertes a la resolució ACC/14/2022, és de vital importància que tot el que entri en contacte amb les aus de corral ha de ser d'ús exclusiu i cal emmagatzemar-ho protegit de l'exterior o bé netejar i desinfectar correctament abans que entri en contacte amb les aus de corral.

El 10 de gener es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/14/2022, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya:

  1. Queda prohibida la utilització d'ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça.
  2. Queda prohibida la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.
  3. Queda prohibida la cria d'aus de corral a l'aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d'aus de corral a l'aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l'entrada d'aus silvestres, i sempre que s'alimentin i abeurin les aus a l'interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l'arribada d'aus silvestres i se n'eviti el contacte amb els aliments o l'aigua destinats a les aus de corral.
  4. Queda prohibit el subministrament d'aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d'aigua on puguin accedir aus silvestres.
  5. Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n'impedeixi l'accés.
  6. Queda prohibida la presència d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives en els centres de concentració d'animals definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 de abril, de sanitat animal, incloent-hi certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives. No tenen la consideració d'aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particulars com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars.

Més informació aquí

 

Galeria d'imatges